Hem

Palestinanätverket – en del av Riksteatern vill bidra till ett vitalt kulturutbyte mellan kulturarbetare och föreningar i Sverige och Palestina. Genom detta vill vi stödja det palestinska kulturlivet samt skapa värdefulla erfarenheter som kan berika det svenska samhället.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår verksamhet och våra samarbetspartners i Palestina. Välkommen!